Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Program rządowy „Dobry Start”

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się...

Czytaj dalej...

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie, działając na podstawie art. 13  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych...

Czytaj dalej...