Kategoria: Aktualności

Zajęcia w Klubie Senior +

Od 1 marca 2019 r. w Klubie Senior + prowadzone będą zajęcia rehabilitacyjne skierowane do osób powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenie gminy Zabierzów. Zajęcia będą prowadzone przez fizjoterapeutę w małych...

Czytaj dalej...

Małopolski Tele-Anioł

Nadal trwa rekrutacja do projektu realizowanego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia:Wsparcie projektów z zakresu teleopieki. Termin realizacji...

Czytaj dalej...