Pracownicy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

mgr Stanisław Myjak

 Dział Organizacyjny:

Sekretarka – mgr Jolanta Pauli

Pomoc administracyjna – Anna Szumiec

Dział Finansowo-Kadrowy:

Główny księgowy – mgr Iwona Surowiec

Podinspektor – mgr Paulina Pstruś

Starszy inspektor – mgr Joanna Sieprawska

        Pomoc administracyjna – mgr Ilona Kwiecień

Dział Pomocy Społecznej:

Inspektor – mgr Lucyna Krawiec

Podinspektor – mgr Jadwiga Kalemba

Starszy pracownik socjalny – mgr Joanna Siudek

Starszy pracownik socjalny – Barbara Bała

Starszy specjalista pracy socjalnej – mgr Katarzyna Filo

Pracownik socjalny – mgr Agnieszka Szałwia

Pracownik socjalny – Dominika Pawlikowska

Specjalista pracy socjalnej – mgr Urszula Skrzypek

Pracownik socjalny – mgr Karolina Zdziech

Radca prawny/Mediator – Monika Florczak- Wątor

Dział Programów i Projektów:

      Specjalista pracy z rodziną – mgr Agnieszka Przygodzka

      Pracownik socjalny – Dominika Pawlikowska

      Asystent rodziny – mgr Marta Lepczyńska

      Psycholog – mgr Justyna Wilkowska Michalczyk/ mgr Ewa Lisowska-Kania

Dział Świadczeń Rodzinnych:

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych – Ewa Piotrowicz-Zyguła

Podinspektor – mgr Anna Rychlewska

Referent – inż. Justyna Korpak

Referent – mgr Urszula Przegalińska

Referent – mgr Iga Prażuch