Pracownicy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

mgr Stanisław Myjak

 Dział Organizacyjny:

Pracownik socjalny – mgr Jolanta Pauli

Pracownik socjalny – mgr Karolina Zdziech

Dział Finansowo-Kadrowy:

Główny księgowy – mgr Iwona Surowiec

Referent – mgr Paulina Pstruś

Starszy inspektor – mgr Joanna Sieprawska

Dział Pomocy Społecznej:

Podinspektor – mgr Lucyna Krawiec

Referent – mgr Jadwiga Kalemba

Starszy pracownik socjalny – mgr Joanna Siudek

Starszy pracownik socjalny – Barbara Bała

Specjalista pracy socjalnej – mgr Katarzyna Filo

Pracownik socjalny – mgr Agnieszka Szałwia

Pracownik socjalny – Dominika Pawlikowska

Specjalista pracy socjalnej – mgr Urszula Skrzypek

Starszy pracownik socjalny – Bożena Zając

Radca prawny/Mediator- Monika Florczak- Wątor

Dział Programów i Projektów:

      Pracownik socjalny – mgr Agnieszka Przygodzka

      Pracownik socjalny – Dominika Pawlikowska

      Asystent rodziny – mgr Marta Lepczyńska

      Psycholog – mgr Justyna Wilkowska Michalczyk

Dział Świadczeń Rodzinnych:

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych – Ewa Piotrowicz-Zyguła

Podinspektor – mgr Anna Rychlewska

Referent – inż. Justyna Korpak

Referent – mgr Urszula Przegalińska

Pracownik socjalny – mgr Iga Prażuch