Poradnictwo psychologiczne

Pomoc psychologiczna może mieć bardzo zróżnicowane formy. Cele tej pomocy są jednak zawsze ukierunkowane na dobro osób i społeczności, na dobro związane ze zdrowiem. Psycholog zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie oferuje pomoc w zakresie:
Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy skierowana do ludzi przeżywających kryzysy rozwojowe lub mających trudności przystosowawcze. Odbywa się ono w formie kilku spotkań, których celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobu jego rozwiązania.
Psychoterapia jest celowym i planowanym oddziaływaniem psychologicznym zmierzającym do złagodzenia lub zniwelowania zaburzeń funkcjonowania psychicznego i społecznego, wspierającym dążenia jednostki lub rodziny do zdrowia i rozwoju. Jest ukierunkowana na głębsze poznanie siebie i zrozumienie przyczyn swoich problemów oraz zwiększenie satysfakcji z życia poprzez zmianę funkcjonowania .
Terapia małżeńska to praca nad odbudowaniem bezpiecznej, zdrowej i satysfakcjonującej relacji między małżonkami. Koncentruje się na diagnozie kryzysu w związku i konstruktywnej pracy nad konfliktami, frustracją, trudną atmosferą czy problemami seksualnymi.
Terapia seksuologiczna to terapia zaburzeń rozwoju psychoseksualnego, dysfunkcji seksualnych oraz edukacja seksualna.
Specjalistyczne badania psychologiczne
• Diagnoza i opinia psychologiczna dotycząca funkcjonowania psychicznego i neurologicznego, funkcji poznawczych, inteligencji i cech osobowości
• Diagnoza i opinia psychologiczna dot. kompetencji osobistych i zawodowych

Poradnictwo psychologiczne w GOPS jest prowadzone przez p. Ewę Lisowską-Kania, psychologa – seksuologa, zajmującego się na co dzień konsultacją, diagnozą, terapią i edukacją.  Pani Ewa posiada doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami nastroju, nerwicowymi, osobowości, seksualnymi oraz osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Od 2009 roku prowadzi szkolenia z psychoedukacji seksualnej, równouprawnienia oraz rozwoju kompetencji miękkich, aktywizacji zawodowej, profilaktyki zagrożeń społecznych i pomocy rodzinie.

Dyżur psychologa – każda środa w godz. 8.00-16.00. Możliwe jest umówienie wizyty także w godzinach późniejszych /16.00 – 17.00/

Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje p. Agnieszka Przygodzka

/tel. 12 285–14–13 lub 12 397–52–44 wew.17/