Dokumenty do pobrania

Poradniki

W roku 2015 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zabierzowie opracował Poradnik dla osób doznających przemocy w rodzinie. Publikacja powstała w ramach projektu Kalejdoskop, na który GOPS pozyskał środki w ramach programu „Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania w Rodzinie” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – edycja 2015.

„Przerwij milczenie” – poradnik dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie