Dokumenty do pobrania

rodzina_500+Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na kolejny okres 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

W Gminie Zabierzów wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach: poniedziałek od 7:00 do 17:00, wtorek-piątek od 7:00 do 16:00. Ponadto wnioski będzie można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznejPUE ZUS, ePUAP portalu Empatia. Wybierając któryś z wymienionych sposobów wnioskodawca uniknie stania w kolejce.

Dokumenty do pobrania:

Na chwilę obecną w prowadzone są prace nad zmianą ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z czym zmianie mogą ulec formularze wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego wraz z załącznikami. W chwili, gdy ukażą się nowe wnioski, tut. Ośrodek aktualne wzory umieści na stronie internetowej.


Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze