Dokumenty do pobrania

 

WNIOSKI NA OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

 

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka

Zaświadczenie lekarskie

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
Wniosek  o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie lekarskie – załącznik do świadczenia ” Za życiem”

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
Oświadczenie dot. formy wypłacania świadczenia
Zaświadczenie o wysokości dochodu
ZAŚWIADCZENIE o wysokości dochodu