Konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wyniki oceny formalnej:

Wyniki oceny merytorycznej:

Możesz także zobaczyć...