Konsultacje Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2021-2023

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Wójt Gminy Zabierzów działając na podstawie Uchwały Nr XXVI/190/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28.09.2012 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 … Czytaj dalej Konsultacje Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2021-2023