Placówka wsparcia dziennego „Nasz Klub” w Rząsce

 

 

Nasz Klub

Gmina Zabierzów jest miejscem przyjaznym dla mieszkańców, wspierającym ich aktywność i przedsiębiorczość. Biorąc jednak pod uwagę postęp cywilizacyjny i technologiczny naturalnym staje się pojawienie wśród najmłodszego pokolenia mieszkańców gminy problemów, głównie opiekuńczo-wychowawczych.

Wychodząc naprzeciw  tym trudnościom gmina ogłosiła konkurs na prowadzenie na terenie Zabierzowa placówki wsparcia dziennego. I tak, od 1 kwietnia 2017 roku  rozpoczęła swoją działalność placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego o nazwie „Nasz Klub” prowadzona przez Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę. Misją stowarzyszenia jest pomoc dzieciom i młodzieży w adaptacji w świecie, gdzie często muszą liczyć tylko na siebie, pokazywanie, że wokół nich są inni ludzie chętni do pomocy, do wsparcia, życzliwi i uczciwi i że oni sami mogą takimi ludźmi być. Poprzez różnego rodzaju działania chcą wspierać i pomagać w prawidłowym rozwoju emocjonalnym i społecznym, szczególnie w okresie dojrzewania – wchodzenia w dorosłość, kiedy kształtuje się osobowość młodego człowieka. Kolejnym celem działania jest również propagowanie i uczenie socjoterapii innych ludzi zajmujących się pracą z dziećmi – studentów, pedagogów, psychologów.

Dzieci i młodzież najczęściej spędza czas wolny stacjonarnie, bez ruchu, bardzo często przed komputerem. Skutkuje to znudzeniem, brakiem chęci do działania. Ma konsekwencje nie tylko fizyczne – zdrowotne (otyłość), ale także psychologiczne – problemy w kontaktach z innymi, problemy w nauce. Tracą umiejętność komunikowania się z otoczeniem. Napotykając na trudności zaczynają unikać kontaktów. To z kolei często powoduje odrzucenie dziecka przez rówieśników jego izolację. Społeczny styl życia powoduje większą satysfakcję, wpływa korzystnie na zdrowie i pokazuje różnorodne możliwości spędzania czasu wolnego. Uczy także zasad bycia w grupie, co wpływa korzystnie na rozwój psychospołeczny dzieci i młodzieży. Uczęszczanie do „Naszego Klubu” pozwoli na rozwój w wielu sferach każdego z uczestników.

Obecnie placówka obejmuje opieką 15 dzieci z terenu Gminy Zabierzów, przede wszystkim z Rząski w wieku od 6 do 17 lat. Działa w dni powszednie w godzinach 16:00 – 20:00. W tym czasie pracownicy pomagają  w odrabianiu lekcji oraz wyrównaniu zaległości w nauce w tym języków obcych. Oprócz zajęć stacjonarnych planowane są też wycieczki, wyjścia czy spotkania z interesującymi ludźmi. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę we współpracy z wolontariuszami. Podczas pobytu w placówce dzieci otrzymują posiłek.

Adres placówki: Rząska, ul. Klubowa 2

Kontakt z osobami prowadzącymi zajęcia:
Pracownik Stowarzyszenia Ocalić Szansę: Katarzyna Nowicka,  tel.667966508
Pracownik Ośrodka odpowiedzialny za współpracę z placówką wsparcia dziennego: Jadwiga Kalemba, tel. 12 285 14 13 w.20 ; j.kalemba@zabierzow.org.pl .

 


AKTUALNOŚCI dotyczące Placówki Wsparcia Dziennego „Nasz Klub” w Rząsce

Skip to content