Podziękowania dla firmy SMA Magnetics sp. z o.o. z Zabierzowa

Dziękujemy firmie SMA Magnetics sp. z o.o. z Zabierzowa za podarowanie przyłbic ochronnych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz uczestników Klubu Senior+ w Zabierzowie i Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach.

Obecnie przepisy nakładają zarówno na prowadzących zajęcia jak i też na uczestników obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży, maseczki lub też kasku ochronnego. Ten ostatni okazuje się być najbardziej praktyczny w trakcie kilkugodzinnych zajęć.

Przekazane nam przyłbice ochronne zostały zaprojektowane oraz wykonane przez pracowników R&D w SMA Magnetics.

Możesz także zobaczyć...

Zmiana strony internetowej Ośrodka

--------------------------------------------------

UWAGA !!

Znajdujesz się na stronie archiwalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie.

Aktualna strona jest dostępna na: www.gopszabierzow.pl

 

--------------------------------------------------

Holler Box
Skip to content