Dokumenty do pobrania

Poradniki

W roku 2015 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zabierzowie opracował Poradnik dla osób doznających przemocy w rodzinie. Publikacja powstała w ramach projektu Kalejdoskop, na który GOPS pozyskał środki w ramach programu „Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania w Rodzinie” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – edycja 2015.

„Przerwij milczenie” – poradnik dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2019-2020

Podstawa prawna:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001390

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112091245

Wniosek zgłoszenia do GKRPA

Skip to content