Rodzina 500+

rodzina_500+Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

W Gminie Zabierzów wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach: poniedziałek od 7:00 do 17:00, wtorek-piątek od 7:00 do 16:00. Ponadto wnioski będzie można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznejPUE ZUS, ePUAP portalu Empatia. Wybierając któryś z wymienionych sposobów wnioskodawca uniknie stania w kolejce.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na kolejny okres 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2017 r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2017 r.

 


MATERIAŁY DO POBRANIA:

Na chwilę obecną w prowadzone są prace nad zmianą ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z czym zmianie mogą ulec formularze wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego wraz z załącznikami. W chwili, gdy ukażą się nowe wnioski, tut. Ośrodek aktualne wzory umieści na stronie internetowej.

 


AKTUALNOŚCI
dotyczące działań z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci