Informacje

rodzina_500+

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc od 1 lipca 2019 r. na każde dziecko.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

W Gminie Zabierzów wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od 1 lipca 2019 r. wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE ZUS, Emp@tia, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych. Wybierając któryś z wymienionych sposobów wnioskodawca uniknie stania w kolejce.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na kolejny okres w wersji papierowej będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r. w godzinach: poniedziałek od 7:00 do 17:00, wtorek-piątek od 7:00 do 16:00.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 lipca 2019 r.  do dnia 31 maja 2021 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko, na które jeszcze nie otrzymuje się świadczenia, wniosek należy złożyć w okresie od 1 lipca do 30 września 2019 r. – świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września 2019 r. świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

Wypłata świadczeń w oparciu o wnioski złożone do 31 sierpnia 2019 r. nastąpi do końca października 2019 r. Natomiast wypłata świadczeń w oparciu o wnioski złożone w kolejnych miesiącach nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Karta usługi – Świadczenie wychowawcze
 

MATERIAŁY DO POBRANIA

 

 

 

Skip to content