Dokumenty do pobrania

WNIOSKI NA OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Zaświadczenie lekarskie 

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
Wniosek  o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie lekarskie – załącznik do świadczenia ” Za życiem”

Świadczenie rodzicielskie
Zasiłek pielęgnacyjny
Oświadczenie dot. formy wypłacania świadczenia
Zaświadczenie o wysokości dochodu
ZAŚWIADCZENIE o wysokości dochodu