Świadczenie „Dobry Start”

Świadczenie dobry start przysługuje:

1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;

2) osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Wysokość świadczenia dobry start  wynosi 300,00 zł na dziecko w rodzinie.

W Gminie Zabierzów wniosek o świadczenie Dobry Start na rok szkolny 2020/2021 będzie można złożyć w formie elektronicznej od 1 lipca 2020 r. za pośrednictwem platformy PUE ZUS, Emp@tia, ePUAP oraz poprzez bankowość internetową. Wybierając któryś z wymienionych sposobów wnioskodawca uniknie stania w kolejce.

Wnioski w wersji papierowej będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 r. w godzinach: poniedziałek od 7:00 do 17:00, wtorek-piątek od 7:00 do 16:00.

 

 

 

 

 

 

Skip to content