Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych to odpłatne umowy zawierane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.
Ze względu na stosowane przepisy występuje podział zamówień publicznych na:
  • zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro
  • zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro działają w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r (Dz. U z 2015r., poz. 2164). Zasady zamówień publicznych poniżej 30 000 euro określa regulamin.

Regulamin zamówień publicznych poniżej 30000 euro

Zmiana regulamin zarządzeń publicznych poniżej 30 000 euro

Skip to content