Zmiana kryteriów dochodowych w pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie informuję, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 1 października 2018 roku wzrasta próg dochodowy uprawniający do pobierania świadczeń z pomocy społecznej, zmianie ulega również wysokość niektóre świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

Od 1 października 2018 r. ustalono następujące zweryfikowane kryteria dochodowe:

–  dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701,00 zł,

–  dla osoby w rodzinie – w wysokości 528,00 zł.

Maksymalna wysokość zasiłku stałego od 1 października 2018 r. to kwota 645,00 zł. Zmianie ulega również kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego i wynosi 308,00 zł.

Możesz także zobaczyć...

Zmiana strony internetowej Ośrodka

--------------------------------------------------

UWAGA !!

Znajdujesz się na stronie archiwalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie.

Aktualna strona jest dostępna na: www.gopszabierzow.pl

 

--------------------------------------------------

Holler Box
Skip to content